Ingredient: fresh salmon filets

Green Onion Salmon Cakes

...